Apuvälinetekniikan koulutusohjelma

Tutkintonimike: Apuvälineteknikko (AMK),laajuus 210 op (3,5 v)

Joskus ihmisen on vaikea pysyä jaloillaan, ottaa edes sitä ensimmäistä askelta. Apuvälineteknikko osaa omalta osaltaan antaa ammatillisen avun tällaisessa tilanteessa.

Mihin valmistun?

Apuvälineteknikko työskentelee pääsääntöisesti yksityisissä apuvälinealan yrityksissä sekä sairaaloiden ja laitosten apuvälineyksiköissä. Hänen tehtävänään on suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä apuvälineitä niitä tarvitseville. Lisäksi hän voi toimia yksityisenä ammatinharjoittajana tai myynti- ja markkinointitehtävissä apuvälineitä ja kuntoutuslaitteita toimittavissa yrityksissä.

Mitä opintoihin kuuluu?

Koulutuksessa korostuvat luovuutta, innovatiivisuutta ja monipuolisia käden taitoja vaativat tehtävät, joita tehdään yksin ja ryhmässä opiskelijatovereiden kanssa. Opiskelu ei ole kuitenkaan pelkkää käden taitojen harjoittamista, vaan myös tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät opinnot ovat olennainen osa apuvälineteknikon koulutusta. Asiakaslähtöinen osaaminen ja työote ovat ammatissa keskeisiä.

Mihin voi suuntautua?

Koulutuksen aikana voi suuntautua joko yksilöllisesti valmistettavien apuvälineiden, kuten raajaproteesien tai erilaisten tukien suunnittelu-, valmistus- ja sovitustehtäviin tai valmisapuvälineiden, esimerkiksi pyörätuolien myynti- ja markkinointitehtäviin.