Välkommen

 

  suomeksi

AVO är ett yrkesvalsprogram. Det är avsett speciellt för dig som funderar på yrkes- och utbildningsvalet med grundskola eller gymnasium som grund. AVO erbjuder information som underlag för dina beslut och hjälper dig att finna lösningar som passar just dig.

AVO har:

  • uppgifter om närmare 300 yrken
  • uppgifter om den utbildning som leder till dessa yrken
Med AVO:s hjälp kan du:
  • själv kartlägga dina intressen och egenskaper
  • finna ut vad du önskar av ditt framtida yrke
AVO väljer inte för dig, men ger många tips inför dina val.
AVO mäter inte lämplighet.. Det hjälper dig att utreda de värderingar, intressen och egenskaper, som är viktiga för yrkesvalet, men de garanterar inte din lämplighet för yrket.
AVO-programmets yrken är exempel, på arbetsmarknaden finns många andra yrken och arbetsuppgifter som också kunde passa dig.

 

   

 

Yrkesvalsprogrammet AVO reformeras under år 2016. Grunderna i yrkesvalsprogrammet förblir oförändrade, men dess funktioner förenklas. Den mobilversion som offentliggjordes i juni 2016 utvecklas fortfarande. Hösten 2016 har du ett mångsidigare AVO-program i din användning, både som mobil- som skrivbordsversion. Bekanta dig med den nya mobilversionen här.