Usein kysyttyä

Tässä on joitakin kysymyksiä ja ehdotuksia, joita on tullut palautelomakkeen mukana. Vastaustekstin näet, kun napsautat kysymystä hiirellä.Miksi eri tehtävien tuloksia ei yhdistetä?

Eri tehtävien tulokset olisi mahdollista yhdistää, mutta sitä ei ole haluttu tehdä. Tietokoneohjelma ei voi tehdä varsinaista ammattisuositusta, koska kaikkia asiaan vaikuttavia tekijöitä ei voi mitenkään ottaa siinä huomioon. Yhdistetty tulos johtaisi helposti pitämään listaa valintasuosituksena. Nykyisiä listojakin monet käyttäjät pitävät soveltuvuusarvioina, vaikka kyseessä on vain yhden tehtävän pohjalta tehty arvio siitä, mitkä ammatit liittyvät tehtävissä mitattuihin kiinnostuksiin tai toiveisiin. Tarkoitus on, että käyttäjä arvioisi eri tehtävien tuloksia ja tekisi itse niiden pohjalta päätelmät.

Miksi listan alkupäässä on ammatteja, jotka eivät sovellu minulle lainkaan?

AVO-ohjelma ei arvioi soveltuvuutta. Listat osoittavat, miten hyvin ammatit liittyvät tehtävissä mitattuihin kiinnostuksiin tai toiveisiin. Kiinnostukset ovat tärkeä tekijä opinnoissa ja ammatissa menestymiseen, mutta ne eivät useinkaan ole riittävä edellytys selviytyä työssä. Ohjelmassa on mukana kykyjen itsearviointi, mutta omat arviot eivät aina ole kovin luotettavia. Soveltuvuuden arviointi edellyttää hyvin monenlaisia tietoja henkilöstä sekä testien ja käytännön kokeiden tekoa. Tietokoneella on mahdoton arvioida vaikkapa kuvataiteellista lahjakkuutta, liikunnallista kyvykkyyttä tai esiintymistaitoa. Ohjelmassa ei myöskään käsitellä terveydellisiä tekijöitä tai fyysisiä rajoitteita, jotka saattavat olla esteenä ammatissa toimimiselle.

Miksi tuloksissa ammatit arvioidaan 5-luokkaisella asteikolla? Miksi ei käytetä alkuperäisiä pistemääriä, jolloin ammatit saisi selkeään paremmuusjärjestykseen?

Tällaisten tehtävien tulokset ovat parhaimmillaankin vain suuntaa antavia. Täsmälliset pistemäärät antaisivat harhaisen kuvan tulosten tarkkuudesta ja johtaisivat helposti liian yksioikoisiin päätelmiin.

Miksi ammatti, jota olen ajatellut, on listan alapäässä?

Yllättävien tulosten syytä kannattaa selvitellä Ammatin arvio -kohdasta. Et ehkä ole tullut ajatelleeksi kaikkia ammatin puolia. Sinun kannattaa vielä miettiä tarkemmin Työn ominaisuudet -tehtävään antamiasi vastauksia. Voit myös muuttaa vastauksia halutessasi ja katsoa, mitä vaikutuksia sillä on. Jos toiveammattisi on taas kiinnostusten mukaan listan häntäpäässä, kannattaa miettiä kiinnostukset osion tuloksia ja niiden paikkansapitävyyttä.

Miksi listalla on ammatteja, joihin minulla ei ole koulupohjan takia mitään mahdollisuuksia päästä?

Alussa listalla ovat kaikki ohjelmassa mukana olevat ammatit. Jos haluat esim. mukaan vain ne ammatit, joihin pääsee ilman ylioppilastutkintoa, voit vasemmalla olevasta Koulutustaso-valikosta valita kohdan "Perustaso". Tällöin listalle tulevat vain ne ammatit, joihin tarvitaan ainoastaan perustutkinto tai ei mitään koulutusta.

Miksi kaikkia kysymyksiä ei esitetä ensin peräkkäin? Tämä tekisi ohjelmasta selkeämmän.

Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen voisi viedä niin paljon aikaa, että sitä ei ennättäisi tehdä esim. oppitunnin aikana. Siksi on annettu mahdollisuus tehdä tehtävät yksitellen haluamassaan järjestyksessä.

Miksi listojen vertailussa ei näy Kyvyt-sarakkeessa mitään, vaikka olen tehnyt kykyarvioinnin?

Kykyjen ja ammatin välinen yhteys ei ole täysin yksiselitteinen. Tämän vuoksi ne on kytketty toisiinsa hyvin varovasti. Vertailussa näkyy - , jos ammatin kannalta välttämätöntä kykyä on arvioitu itsellä olevan selvästi alle keskitason, ja + jos kykyä on arvioitu olevan selvästi yli keskitason. Jos arvioinnissa ei käytetä lainkaan ääriluokkia, niin vertailussa ei kykysarakkeessa näy mitään.

Miksi ohjelma ilmoittaa, että kiinnostuskoodia ei voitu määrittää, vaikka kuviossa näkyy kiinnostusalueiden välillä eroja?

Ilmoitus tulee, jos kiinnostusalueiden ero ei ole riittävän suuri (yli 4 pistettä), ei vain silloin jos pistemäärät ovat täsmälleen samat. Pienet erot voivat johtua sattumanvaraisista tekijöistä, eivätkä siten välttämättä osoita todellisia eroja.

Vaikka Työn ominaisuudet -tehtävässä vastasin uskonnollista vakaumusta koskevaan kysymykseen, että "ei yhtään tärkeätä", pappi sai silti monta tähteä.

Tämä johtuu siitä, että olet pitänyt tärkeänä muita papin ammatille keskeisiä ominaisuuksia. Jos haluat välttää joitain tietyntyyppisiä tehtäviä, valitse kysymykseen vaihtoehto "en halua tätä".

Miksi Työn ominaisuudet -tehtävän antamassa listassa on hyvin paljon erittäin sopivia ammatteja?

Tämä johtuu siitä, että olet pitänyt hyvin monia ominaisuuksia erittäin tai hyvin tärkeänä. Koeta etsiä näistä 5-7 kaikkein tärkeintä ja vähennä muiden tärkeysarviota.

Jos kaksi oppilasta tekee samalla koneella ohjelman tehtäviä, niin miten voi poistaa ensimmäisen oppilaan tulokset?

Paras tapa poistaa tulokset muistista on poistua ohjelmasta Lopetus-painiketta napsauttamalla. Samalla voi halutessaan tallentaa tulokset palvelimelle. Lopetuksen jälkeen ohjelma menee aloitussivulle, mistä voi jatkaa eteenpäin.

Miksi tulostus ei toimi oikein?

Tulostusvaikeudet johtuvat siitä, että ohjelman sivuilla käytetään kehyksiä. Helpoiten tulostus onnistuu, jos käyttää oranssipohjaisessa kehyksessä olevaa kirjoittimen kuvaketta. Jos haluaa käyttää selaimen omaa työkalurivillä olevaa tulostuskuvaketta tai valikkokomentoa, pitää ensin napsauttaa hiirellä tulostettavaa valkopohjaista tekstiä, jotta selain tietäisi, mikä kehys halutaan tulostaa.

Voiko tulosten tallennusaikaa pidentää?

Tuloksia säilytetään palvelimella 12 kk tallennuspäivästä. Jos haluat jatkaa tallennusaikaa, tee jokin muutos Työn ominaisuudet tai Kyvyt-osan tuloksiin ja tallenna muutokset, kun poistut ohjelmasta. Tulokset säilyvät tästä tallennuspäivästä 12 kk eteenpäin.

Miksi tuloksia ei voi tallentaa kovalevylle tai levykkeelle?

Turvallisuussyistä selaimissa ei ole sallittua tehdä tallennuksia käyttäjän koneelle. Tulossivut voi tallentaa Netscapen 4.x -versioissa, kun napsauttaa ensin tulostettavaa tekstiä ja valitsee sitten valikosta File (Tiedosto) komennon Save Frame As (Tallenna kehys nimellä). Internet Explorerissa tämä ei onnistu, koska tulossivuilla on viittauksia muihin sivuihin. Explorerissa voi kuitenkin menetellä siten, että maalaa ensin hiirellä tulostekstin ja valitsee sitten valikosta Muokkaa komennnon Kopioi. Sen jälkeen valitun tekstin voi liittää esim. Wordin asiakirjaan.

Teksti ei sovi sille varattuun tilaan: kysymysteksti menee vastausvaihtoehtojen päälle tai Jatka-painiketta ei näy.

Koeta pienentää selaimen kirjasinkokoa. Explorerissa tämä tapahtuu valikosta Näytä, josta valitaan kohta Fontit ja sieltä edelleen pienempi fontti kuin nyt käytössä oleva. Selaimesta voi myös sulkea ylimääräisiä työkalurivejä tai palkkeja, jolloin ruudulle tulee enemmän tilaa. Explorerissa voi painaa F11-näppäintä, jolloin ylimääräiset valikot poistuvat. Ruutu palaa entiselleen, kun painaa uudestaan F11-näppäintä.

Mistä saa selville, mitä mikin kiinnostuskoodi tarkoittaa?

Kiinnostuskoodi koostuu kahdesta kirjaimesta, jotka viittaavat kiinnostustyyppeihin. Ensimmäinen kirjain tarkoittaa ensisijaista kiinnostustyyppiä ja toinen kirjain toissijaista kiinnostustyyppiä. Tyyppien kuvaukset näkyvät ruudulla, kun on tehnyt Kiinnostukset-tehtävän ja tyyppien saamat pistemäärät poikkeavat riittävästi toisistaan. Kiinnostustyyppien kuvaukset saa myös näkyviin, kun napsauttaa Kiinnostukset-tehtävän tulossivun pistepylväiden edessä olevia sinisiä tyyppitunnuksia. Jos on tehnyt Kiinnostukset-tehtävän, tyyppien kuvaukset voi hakea lisäksi Ammattitiedot-osan valikosta Kiinnostuskoodit.