PALAUTEYHTEENVETO


Jokainen joka poistuu AVO-ohjelmasta Lopeta-painiketta napsauttamalla, saa palautelomakkeen. Siinä on muutamia kysymyksiä (sukupuoli, ikä, oppilaitos, paikka missä käyttää ohjelmaa, arvio hyödyllisyydestä ja käytön vaikeudesta) sekä kenttä vapaamuotoiselle tekstille. Mihinkään kysymykseen ei ole pakko vastata. Alla on yhteenveto vastauksista vuoden ajalta (1.1.-31.12.2016). Lomakkeita on tullut kaikkiaan 25724. Prosentit on laskettu kuhunkin kysymykseen vastanneista.

Sukupuolilkm %  Oppilaitoslkm  %
mies529838peruskoulu564937
nainen851462lukio307420
ei vastattu11912ammat. oppilaitos8416
muu oppilaitos6624
ei opiskele492132
ei vastattu10577
 
Ikälkm % Paikkalkm %
     - 16 v.611140koulu687245
17 - 20 v.335822kirjasto1021
21 - 24 v.11688TE-toimisto3582
25 - 39 v.241416koti589739
40 - 216814muu paikka193113
ei vastattu10505ei vastattu10564
 
Ohjelman hyötylkm % Käytön vaikeuslkm %
erittäin hyödyllinen273518erittäin helppo605140
melko hyödyllinen947463melko helppo762751
melko hyödytön234416melko vaikea11368
täysin hyödytön4283erittäin vaikea2472
ei vastattu10743ei vastattu10663